Företagshälsovård Stockholm

Planerar du att starta upp ett företag i Stockholm eller i någon annan del av Sverige, eller så kanske du redan har ett? Har du tänkt något runt företagshälsovård Stockholm? Ett företag ska kunna garantera sina anställda en bra företagshälsovård med vårdkontroller och arbetarna har rätt till en bra arbetsmiljö. Företagshälsovård innebär att man anställer folk som biträder både arbetsgivare och anställda med medicinska, ergonomiska och tekniska råd. Med andra ord så funkar det lite som skolhälsan i skolan fast det är på ett företag istället. En anställd ska kunna få hjälp att komma tillbaka till arbetet efter att ha varit sjuk och arbetet ska anpassas efter dennes förutsättningar. Enligt arbetsmiljölagen är dessutom arbetsgivare skyldiga att ge de anställda den företagshälsovård som krävs i respektive yrke, så av den anledningen är det extra viktigt att kolla upp det här när du startar upp ett företag. Så om du ska starta upp ett företag i Stockholm eller någon annanstans i Sverige så var noga med att kolla upp det här med företagshälsovård ordentligt innan du sätter igång för att garantera en bra arbetsmiljö på ditt företag. Företagen i Stockholm bör dessutom föregå med gott exempel för resten utav företagen i Sverige, eftersom Stockholm är Sveriges huvudstad.